AMSTERDAM AKRILIK BINDER


Omogućava da se dobro lepi za vrlo porozne podloge i kao lepilo za kolažnu tehniku. Redukuje apsorpciju vrlo poroznih podloga.

Sastav: dispergovana akrilna smola

Brzo se suši i proizvodi elastičan, vodootporan . bezbojan i transparentan film. Otporan na alkalne podloge, preporučuje se za zid. Hvata se na sve bezmasne čiste i porozne podloge. Možete preko njega da nanosite akrilne boje, kao i da ih mešate. Preko njega možete naneti Amsterdam Gesso.

Raditi sa njim na temperaturama koje su veće od 10C.

Četku oprati sa vodom

Pakovanje 1 litar

Amsterdam acrilic binder