AMSTERDAM KONTUR PASTE


Hvataju se kako na upijajuće, tako i na ne upijajuće podloge kao što su: papir, karton, drvo, kamen, gips, keramika, staklo, pleksiglas itd.

Sastoje se od akrilne smole rastvorene u vodi.

Vodootporne nakon sušenja.

Tuba ima vrh, istiskanjem pravite reljefnu liniju.

Idealno se kombinuju sa dekorfin bojama.

Proizvode se u 15 boja, od kojih su 7 metalize.

 

kolor karta

kontur pasta 1 kontur pasta 2 kontur pasta 3

kontur pasta 4 kontur pasta 5 kontur pasta 6

kontur pasta 7 kontur pasta 8 kontur pasta 9

kontur pasta 10 kontur pasta 11 kontur pasta 12

kontur pasta 13 kontur pasta 14 kontur pasta 15