AMSTERDAM MODELING PASTA


Namena: za pravljenje reljefnih podloga

Sastav: dispergovana akrilna smola, medijuma koji daje gustinu titan dioksida

Može se nanositi preko ulja ili akrilika. Suši se za par sati u zavisnosti od debljine nanosa. Može se mešati sa akrilnim bojama, gel medijumima i akrinim medijumima. Rastvara se sa vodom. Kad se osuči je vodootporan i ne žuti.

Pribor oprati sa vodom

Raditi na temperaturama većim od 10C

Pakovanje 250ml

amsterdam modeling paste

amsterdam modeling paste