Amsterdam sporosušeći medijum


Usporava sušenje akrilne boje.

Sastav: disperzija akrilne smole i slaboisparljiv polihidrid alkohol.

Usporava vreme sušenja akrilne boje. Može se mešati sa akrinim bojama u svim razmerama. Rastvara se sa vodom. Smanjuje u zavisnosti od količine medijuma sjaj i transparentnost akrilnih transparentnih boja. Nakon sušenja od najmanje 3 dana, slika se može lakirati.

Raditi na temperaturi većoj od 10C

Pakovanje: staklene flačice od 75ml i 250ml

Amsterdam sporosuseci medium 250ml

Amsterdam sporosuseci medium 250ml

Amsterdam sporosuseci medium 75ml

Amsterdam sporosuseci medium 75ml