Pasteli


Panda uljani pastel
Uljane meke pastele dobrog školskog kvaliteta. Mogu se nanositi na razne podloge, kao što su papir, karton, drvo, slikarske folije,celofan,kamen. Kompleti od 12 i 24 pastele.

Panda uljani pastel


Van Gogh uljani pastel pozadina
Van Gogh uljane pastele karakterišu brilijantne boje i mekoća, kao i lako nanošenje na podlogu. Napravljene su od čistog pigmenta, mineralnih ulja i pčeljinog voska. Izrazito su meke i podesne za različite podloge. Proizvode se u 60 boja. Kompleti se sastoje od 12, 24, 60 i 90 boja. Kolor karta  

Van Gogh uljani pastel


Proizvode se kao četvrtaste čvrste krede. Zbog svog oblika mogu se lako koristiti, kako za detalje tako i za šire površine. Pasteli su vodorastvorljivi pa naknadnim kvašenjem daju efekat akvarela. Postoje kompleti od 12, 24 i 48 boja.

Van Gog Carre pastelVan Gogh suvi meki pastel ima izvanredno dobar prenos na papir idobar do visok stepen otpornosti na svetlost. Preporučuju se za delikatne radove. Teže se krune. Ne sadrže pigmente olova, kadmijuma i kobalta. Mogu se koristiti za sve podloge koje imaju sitnozrnastu strukturu (kao: papir, karton,kamen, asfalt i drvo). Prizvodi se u 80 […]

Van Gogh meki suvi pastel


Carre pastel ima ekskluzivni raspon od 18 tradicionalnih boja u zemljanim bojama. Idealni su za skiciranje, jer su tvrđi od Rembrandt mekih suvih pastela. Najveća moguća otpornost na svetlost. Dobra moć prijanjana na sve tipove papira. Pakuje se u kompletima od 6, 12 i 24 pastela  

Rembrandt Carre pastel


Profesionalni kvalitet, kombinovan sa tradicijonalnim iskustvom. Tradicija u proizvodnji duže odjednog veka. Najpoznatiji suvi meki pastel na svetu Karakteristične mekoće, vrlo velike snage boje i veliki izbor tonova. Proizveden od najčistijih pigmenata i najfinijeg kaolina. Rembrandt meki suvi pastel se proizvodi u 218 boja i nijansi. Postoji veliki izbor kompleta […]

Rembrandt suvi meki pastel