Cobra Artist vodorastvorljive uljane boje


Slikanje bez upotrebe rastvarača. Nova generacija uljanih boja. Cobra Artist je umetnički kvalitet vodorastvorljivih boja sa visokom koncetracijom pigmenta. Samo najkvalitetniji pigmenti i ulja se upotrebljavaju za proizvodnju ovih boja.
Cobra Artist boje se proizvode u 70 nijansi. Sve boje imaju maximalnu otpornost na svetlost (+++) i pod muzejskim uslovima, što znači 100 godina. Takođe ima 10 boja baziranih na visoko ekskluzivnim pigmentima – kao što su kadmiumovi, kobaltni i hrom oksid pigmenti.

Pakovanja u tube od 40ml u 70 nijansi, tube od 150ml u 30 nijansi.
Veliki izbor kompleta.

Kolor karta
Opmaak 1

Cobra Artiist uljeCobra Artist komplet

Cobra artist akrilne komplet