Cobra Study vodorastvorljive uljane boje


Cobra Study vodorastvorljive uljane boje imaju maksimalnu otpornost na svetlost (+++) pod muzejskim uslovima što znači 100 godina.
Cobra Study daju takođe fantastične rezultate kao i tradicionalne uljane boje. One su jeftinija varijanta od Cobra Artist uljanih boja, zbog upotrebe manje pigmenta.
Pakuju se u tube od 40ml u 40 boja i tube od 200ml u 24 boja.
Veliki izbor kompleta.

Kolor karta


Cobra study uljeCobra Study komplet

Cobra study akrilne komplet