Rembrandt akvarel boje


Rembrandt akvarele su boje visoko profesionalnog kvaliteta. Sačinjene su od izuzetno čistih pigmenata i vrlo kvalitetne gumearabike.
Maksimalna transparentnost boja imaksimalna otpornost na svetlost.
Pakovanje:
Tuba od 5ml u 80 boja i od 20ml u 80 boja, kocke u 80boja
Kompleti:
Od 12, 24 i 48 boja u metalnoj i plastičnoj kutiji sa i bez četkica. Takođe ima veliki broj kompleta u luksuznim drvenim kutijama sa odgovarajućim pomoćnim priborom.

Kolor karta

        

 Rembrandt akvarel komplet metalna 48   Rembrandt akvarel water color boxRembrandt akvarel komplet lux