Cobra


Slikanje bez upotrebe rastvarača. Nova generacija uljanih boja. Cobra Artist je umetnički kvalitet vodorastvorljivih boja sa visokom koncetracijom pigmenta. Samo najkvalitetniji pigmenti i ulja se upotrebljavaju za proizvodnju ovih boja. Cobra Artist boje se proizvode u 70 nijansi. Sve boje imaju maximalnu otpornost na svetlost (+++) i pod muzejskim uslovima, […]

Cobra Artist vodorastvorljive uljane boje


Cobra Study vodorastvorljive uljane boje imaju maksimalnu otpornost na svetlost (+++) pod muzejskim uslovima što znači 100 godina. Cobra Study daju takođe fantastične rezultate kao i tradicionalne uljane boje. One su jeftinija varijanta od Cobra Artist uljanih boja, zbog upotrebe manje pigmenta. Pakuju se u tube od 40ml u 40 boja i […]

Cobra Study vodorastvorljive uljane boje