Van Gog Carre pastel


Proizvode se kao četvrtaste čvrste krede. Zbog svog oblika mogu se lako koristiti, kako za detalje tako i za šire površine.
Pasteli su vodorastvorljivi pa naknadnim kvašenjem daju efekat akvarela.
Postoje kompleti od 12, 24 i 48 boja.

Van Gogh Carre pasteli 12 Van Gogh Carre pasteli 24 Van Gogh Carre pasteli 48